Projekt : Adam a Eva Sychrovští na cestě historií
pro 7.ročník
středověk (až do konce 30-tileté války r. 1648)


Deník příběhů Adama a Evy Sychrovských na cestě historií ve středověku:

*Keltové * Germáni * Slované * Sámova říše * Velká Morava * Čechy v době knížecí*
Přemyslovci * Lucemburkové *
 Příspěvky:

Adam a Eva ve 13.století na tvrzi u Semetína - zde !