Šesťáci v pravěku...

žáci 6.A se 1.10.2014 vydali s Adamem a Evou Sychrovskými do pravěku.

Navštívili období, kdy si pravěcí lidé vyráběli kamenné nástroje,

proto můžeme říci, že se podívali do DOBY KAMENNÉ (učebnice str. 22 a dále).

Ve střední Evropě se jedná o období začínající před třemi milióny let a  končící asi kolem roku 2 000 př.n.l.

(v té době například vzkvétala civilizace Egypta, na Krétě atd...).

Úkolem šesťáků bylo vžít se do pocitů pravěkého člověka,

zažít něco z jeho života, například si vyrobit pomůcky pro lov,

pro vytváření oděvů a nebo zapojit pravěkou fantazii a vyzdobit si

stěny svého obydlí - jeskyně.

Podívejte se, jak se jim to podařilo...

a

a
Jakub se stal pravěkým malířem....

* * *
a

a
Ema si připravila několik kamenů s nákresy "z pravěku"

* * *

a

a

a

Jana si s tématem pravěku optavdu pohrála,
přinesla nákresy pravěkých sídlišť z doby, kdy si lidé už dělali přístřešky z kůží mamutů
připravila si pravěké nástroje, které mohou sloužit jako zbraně i nářadí na opracování příbytků
a vytvořila pravěké sošky...
* * *

a

a

Katka si připravuila "pravěkou jehlu" z kosti
a fantastický náhrdelník, což nám připomnělo,
že i v pravěku se lidé zdobili, možná i proto, aby na ně přešla síla z kostí a zubů zvířat,
ze kterých si udělali ozdoby atd...
* * *

a
Lukáš si připravil pravěkou zbraň
* * *

a

Lukáš se proměnil v pravěkého umělce...
* * *

a

a

Nikolka přinesla mamuta vyrytého do kamene (do stěny jeskyně)
ale takové dílo mohlo sloužit i jako talisman, co vy na to?
* * *

a
Míša si vyrobila pazourek a oštěp, třeba na lov ryb...kdo ví...
Pazourkem mohla řezat a škrábat hlízy, kořeny a ovoce, ale i maso.

* * *
a

a

Natálka se vtělila do pravěkého umělce.
* * *

a
Ondra se stal pravěkým lovcem...
* * *

a

a

Ondra by byl jistě uznávám jako jeden z nejlepších pravěkých umělců...
třeba by dokázal tajemnými kresbami zařídit své tlupě dobrý úlovek.
* * *

a

Radim si svou loveckou zbraň dokonce i zamaskoval.
* * *

a
Vašek by asi v pravěku chtěl být také lovcem...

* *  *
a

David a jeho pravěká zbraň

* * *


vložila šev.
4.10.2014