Základní škola Vsetín, Sychrov 97


stránky pro výuku dějepisu

kultura 1.poloviny 19.století
učebnice str. 86


Společnost se v době 1.poloviny 19.století mění...
objevují se snahy o emancipaci národů, sebeurčení, boj za vlastní kulturu či jazyk,
Velká francouzská revoluce, napoleonské války i doba přísného osvícenství (kult rozumu)
už vzdělané lidi unavoval a nastolil otázku, zda nepřišel čas na změnu myšlení...

Vzniká nový umělecký směr romantismus
odkládní se od prostých faktů (osvícenství), směřuje k citovosti, individuálnímu prožitku, fantazii,
poskytuje únik z každodenní všednosti a bídy


Architektura
na počátku 19.století stále vznikají stavby klasiciství a empírové,ale sloh se zdál být příliš strohý
objevuje se novogotika či pseudogotika
oba směry mají základ ve středověké gotice

a
Dóm svatého Václava v Olomouci - odkaz zde !

Hrad Bouzov- novogotická přestavba
a
zdroj zde !

Kostel svatého petra a Pavla na vyšehradě
a
zdroj zde !

Objevují se také první veřejné městké sady s altánky, jezírky a romatickými zákoutími...
ukázkou je lednicko- Valtický areál, který obsahuje i tzv. romantické zříceniny
a
zdroj zde !


* * *


Malířství a sochařství
1.poloviny 19.století


Romantičtí malíři zachycovali vyvrcholení nějakého dramatického děje,
snové a temné krajiny a příroní živly, vše, co působilo na city.


Eugene Delacroix
(ežen delakroa)

Francouz, různé práce
Williama Shakespeara, skotského spisovatele Waltera Scotta a německého
spisovatele a básníka
Johanna Wolfganga von Goetha.
Známý je též jeho
Deník, v němž vyjadřoval své názory na výtvarné umění, literaturu a hudbu.

zdroj info zde!

a
zdroj zde !

jeho dílo:
a
zdroj zde !
Sardanapalova smrt (obraz je v Louvre v Paříži)


a
Svoboda vede lid na barikády
zdroj zde !


Dalším známým romantickým autorem byl  Armén
Ivan K. Ajvazovskij


dílo - romantické dramatické krajiny
a
odkaz zde !
obraz Devátá vlna (nepatrní trosečníci zcela napospas živlu)

a
zdroj obrázku zde !

galerie obrázků Ajvazovského - zde !z českých romantických malířů vyberme alespoň Jaroslava Čermáka
Velkopu část svého života pobýval v cizině, maloval různé národy a národnosti,
což bylo v té době romantické...
a
zdroj zde !

dílo - ukázky:
a
zdroj zde !

a
unor Černohorky - zdroj zde !


Josef Navrátil
Navrátil se původně učil malířem pokojů, poté na Akademii malířem-dekoratérem
jeho nástěnné malby zdobí Pražský hrad i jiné budovy z té doby.
Byl vynikající krajinář, jeho obrazy skývají tajemství a romantiku...
a
zdroj zde !
dílo: romantické krajiny
a
zdroj zde!


* * *
Literatura

Romantická literatura je charakteristická únikem do fantazie,  s prvky tajemství i hrůzy
 něbo únikem do minulosti, která je výrazně zidealizovaná, do náboženských až mystických představ,
do exotických zemí, kde je vše krásné a dramatické (bez ohledu na skutečnost),
a v neposlední řadě i do zidealizované přírody.

Romantický hrdina se bouří proti konvencím a zažitým pořádkům,
brání slabé proti silným, dává chudým co vzal bohatým,
je ušlechtilý, spravedlivý, často prožívá romatickou lásku.

Romantická literatura částeně smazala hranice mezi žánry.
(byla nekonvenční a bořila pravidla nejen v dílech, ale i v formě zpracování)
objevuje se tu lyrická poezie, lyrická epika, dramatická báseň, balada,
pověst a pohádka, romantický a historický román.

Snad nejznámějším českým romantikem je Karel Hynek Mácha (zde)
a
zdroj zde !
Nejznámější je jeho poema Máj

Další představitelka je Božena Němcová (zde )
a
zdroj zde !
Odkaz na Muzeum Boženy Němcové v České Skalici - zde !

Zapomenout nemůžeme ani na Karla Jaromíra Erbena (odkaz)
a
zdroj zde !
Dílo K. J. Erbena oficiálně ke stažení (stránkyÚstavu pro českou literaturu)- zde !

* * *

Romantická hudba
Romantická hudba je charakteristická zdůrazněnou emocionalitou- citovostí,
 rozšířením a postupně i překročením tradiční harmonie,
 přijímáním podnětů z  lidové hudby a častým spojováním hudby s mimohudebními, obvykle literárními myšlenkami.

Čeští romantičkí autoři:

Bedřich Smetana
a
zdroj zde !
odkaz na Muzeum B.Smetany- Praha - zde !

Antonín Dvořák
a
zdroj zde !
Více o něm zde, včetně ukázky nahrávek.


Více o hudbě 1.poloviny 19.století zařazení jako romantická:

ze světových skladatelů romantické hudby můžeme zmínit
Franze Schuberta, Johanna Strausse, Roberta Schumanna,
 Richarda Wagnera, Fryderyka Chopina
nebo Rusy Petra Iljiče Čajkovského a
Nikolaje Rimského-Korsakova.
zdroj
další zdroje uvedeny přímo v textu jako odkazy
učebnice: Dějepis pro zákaldníš koly, 8, novověk, vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s.,  autorka Veronika Válková