Základní škola Vsetín, Sychrov 97


Sborník: Vsetínští Židé očima žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97

 

obalka

Sborník byl vydán v rámci projektu:  Holocaust očima dětí. Říkáme ne antisemitismu, rasismu a xenofobii!“,
který byl finančně podpořen Zlínským krajem, ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, p. o.


Mapuje dlouholeté úsilí žáků osmých a devátých tříd školy při výuce témat jako je holocaust anebo historie druhé světové války.
Pátrání žáků se zaměřilo cíleně na události spojené s regionem a na konkrétní lidské osudy, na kterých se snažili pochopit výše popsané historické události.

 

Sborník byl pokřtěn dne 18. listopadu 2015 v Mramorovém sále Muzea regionu Valašsko, p.o.,
a to místostarostkou města Mgr. Simonou Hlaváčovou, ředitelem školy Mgr. Michalem Molkem a zástupci žáků školy,
kteří se na sborníku v posledním roce podíleli, a to zejména vytvářením ilustrací, Lucií Šimkovou a Tomášem Sklenářem z 8.A.

 

J. Ševčíková

.

křest

křest

křest


ševčja- 2015