Základní škola Vsetín, Sychrov 97


Čtení z deníku paní Ilsy v kině Vatra
28. ledna 2015

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Čtení z deníku paní Ilsy v kině Vatra

 

V rámci vzpomínkových akcí na holocaust, se naši žáci zapojili velmi aktivně. Ve spolupráci s Domem kultury Vsetín
se podíleli na programu vzpomínkového večera 28. ledna 2015 v kině Vatra. Četli z deníku paní Ilsy Reiner- Eichnerové,
 židovské rodačky ze Vsetína, kterou žáci osobně znají. Navštívila naši školu v roce 2011, kdy obdržela,
 i na náš návrh, čestné občanství města Vsetín.

Paní Ilsa si v dětství ukládala dopisy od maminky z koncentračního tábora, psala si deníček a to vše zanechala u rodiny Lukášovy.
Ti deníky a materiály uchovali a po válce je Ilse vrátili. Texty byly vydány a současná mládež má něco cenného, něco,
co napsala dívka v jejich věku a oni se z jejich vzpomínek dozvídají, jaký byl její život… a mohou jí věřit,
vždyť je to stejně stará kamarádka, „mluví jejich jazykem“, je jim blízká.

 

Děkujeme všem žákům 9. třídy, ale i osmákům, kteří přišli tento program, tuto vzpomínku podpořit.
Projevili tak úctu k zemřelým i těm, co museli v době holocaustu trpět a přestože přežili, jejich životy jsou do smrti poznamenány.


Našemu čtení naslouchalo přes 50 návštěvníků pietní akce...
která pak pokračovala promítáním filmu s tématikou holocaustu a koncertem hebrejské hudby.

 

J. Ševčíkováakce proběhla v rámci projektu školy
Holocaust Očima dětí...
který podpořil Zlínský kraj

2015

a