ŽAKO - Vyznám se v historii druhé světové války a holocauszui na Valašsku
6.5.2015 - kino Vatra

loga-partneři

Historie holocaustu a druhé světové války na Valašsku

 

Historie holocaustu a druhé světové války na Valašsku byla tématem žákovské konference, která se uskutečnila ve středu 6. května v kině Vatra ve Vsetíně.

Konala se u příležitosti oslav 70. výročí osvobození, ale byla jiná než ostatní akce, protože tady žáci škol nepřišli „jen poslouchat“, tady si program připravili sami.
Někteří žáci prezentovali výsledky svého bádání při odhalování historie a jiní se aktivně zapojili do soutěže ve znalostech o době před sedmdesáti lety.

Akci pořádalo Město Vsetín, Dům Kultury Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, p.o. a ZŠ Vsetín, Sychrov.
Patronát nad akcí převzala osobně paní Ilsa Reiner-Eichnerová,
pamětnice holocaustu i 2. světové války, původem ze Vsetína.

Záštitu převzala členka Rady Zlínského kraje Mgr. Taťana Valentová Nersesjan

a akci podpořil Zlínský kraj v rámci projektu ZŠ Sychrov s názvem Holocaust očima dětí, říkáme ne antisemitismu, rasismu a xenofobii!

Odbornou záštitu převzal Ústav pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který zastupovala PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Účastníky pozdravil Mgr. Petr Kořenek, poslanec Parlamentu České republiky, ale také původním povoláním učitel, který má k žákovským aktivitám velmi blízko.
V úvodním slově povzbudil mladé lidi také Ing. Milan Kostelník, ředitel Domu Kultury Vsetín a Mgr. Michal Molek, ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov.


Konferenční příspěvky byly pestré, žáci zpracovali například autentické vzpomínky paní Ilsy Reiner-Eichnerové
anebo vsetínské pomníky a památníky vztahující se k 2. světové válce a holocaustu, či popsali postup osvobozování Vsetína dne 4. května 1945.
 Referátům žáků naslouchali pozorně také Mgr. Pavel Mašláň, historik Muzea regionu Valašsko a paní Eva Žárská,
která patří k těm vzácným pamětníkům, kteří jsou ochotni se o své vzpomínky podělit.


V soutěži ve znalostech se představily týmy ze ZŠ Vsetín Rokytnice, Vsetín Sychrov, Integra Vsetín, ale i z Gymnázia Františka Palackého z Valašského Meziříčí.


Znalosti všech týmů byly velmi vyrovnané a nutno uznat, že vynikající. Žádný tým neztratil více než dva body, což je obdivuhodné.
Je pravdou, že cílem akce nebylo dokazovat si, kdo je nejlepší, ale vzájemně se obohatit, cosi nového poznat a zapamatovat si, což se snad podařilo.

Žáci si vyzkoušeli, že i když program připravují sami pro sebe a své vrstevníky, může mít hluboký smysl, může přinést spoustu poznatků ale i prožitků.
Pro dospělé účastníky akce to byl důkaz a ujištění, že paměť národa neumírá s námi staršími, že jsou tady mladí, kteří ji ponesou dál.
Co víc si můžeme přát?
Počet účastníků akce - 196 žáků, 29 dospělých (rodiče, pedagogové, další zájemci z řad veřejnosti) 


Za organizátory

PhDr. Jaroslava Ševčíková


Realizováno z projektu Holocaust očima dětí. Říkáme ne antisemitismu, rasismu a xenofobii!
Děkujeme za podporu Zlínskému kraji.

plakát
.
FOTOGALERIE z akce:
část - konference  - texty o osudech paní Ilsy Eichnerové
zako

texty- pomníky a památníky na Vsetíně spojené s 2.sv. válkou a holocaustem
zako

texty k osvobození Vsetína (kdo nás osvobozoval?)
zako

zako

čtení z deníku paní Ilsy...
a

zako

porota: PhDr. Helena Skarupská - UTB Zlín,
paní Eva Žárská
Mgr. Pavel Mašláň - historik Muzea regionu Valašsko ...

zako

Mgr. Petr Kořenek, poslanec Parlamentu ČR, zastupitel města Vsetín
zako

zako

pozdravy a proslovy hostů- Ing. Kostelník, ředitel DK Vsetín
zako

Mgr. Michal Molek, ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97
zako

zako

zako

zako

předávání cen... (příspěvek na ceny poskytlo Město Vsetín)
Zako

zako

zako

vložila šev, červen 2015