Základní škola Vsetín, Sychrov 97


přípravný materiál pro soutěž žáků 6.-9.tříd ZŠ
Vyznám se...
pomníky a památníky ve Vsetíně

T:duben-květen 2011

propozice obou částí soutěže dole


1.část soutěže (duben 2011)

Dům kultury Vsetín, ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a Město Vsetín

pod záštitou starostky města Vsetína paní Ivety Táborské

vyhlašují soutěž pro žáky 6.-9. tříd ZŠ


pomnik

pomnik

pomnik

Vyznám se...

pomníky a památníky ve Vsetíně
(pomníky, památníky, pamětní desky, sochy, budovy

a památná místa ve Vsetíně)


pomnik

pomnik

pomnik

soutěží tříčlenná družstva žáků

úkolem je zpracovat a do 15.4.2011 odevzdat

leták- reklamní plakátek na výše uvedené téma

Leták musí přilákat pozornost k tomuto místu. Jakou formou bude zpracován je na družstvu, jde o individuální strategii, může jít o místo významné historicky, nebo třeba tím, že je málo známé atd...

odesílat vytištěné na adresu DK Vsetín, pí Eva Liďáková


plakát ke stažení zde !

pomocníkem Vám při přípravě bude:
a) zejména osobní procházka městem
b) virtuální procházka ze stránek města - zde

c) a také naše malá nápověda !!


2.část soutěže (květen-červen 2011)
proběhne přímo v kině Vatra
a bude se soutěžit v poznávání pomníků a památníků, soch, zajímavých i tajemných míst...
a to dle obrázků a ("záludných" :-)) otázek)

diváci - žáci zapojených škol
soutěžící - tříčlenná družstva, která se přihlásí...

Jaké otázky můžeme čekat?

-kde najdeš tento útvar, artefakt, budovu?
-co má tento památník, deska, socha připomínat?
-kde stojí tento artefakt (socha, budova, památník...)?
-co o tomto místě víš, znáš legendu - např. hrob Alžběty Vaňkové
-na kterém památníku, desce, soše, je tento nápis?
-na které budově najdeš toto dílo, útvar, ozdobu... kdo je jeho autorem?
atd....
1.
a
památník na místě vypálené židovské synagogy- Rybníky
v těchto místech stála židovská synagoga vypálená německou policii v noci z 19. na 20.března 1939...
Autor: akademický sochař Jiří Dorňák
Odhalen: 25. 10. 1992
Stojí na místě, kde stávala židovská synagoga, která byla vypálena německou policií z 19. na 20. března 1939.
Vybudování památníku inicioval vsetínský rodák dr. h.c. Erich Kulka.


2.
a
pamětní desky na zdi hřbitova, památka zavražděných židů ze Vsetína a okolí za II.světové války

Autor: Libor Winkler, kamenoprůmysl Rožnov
Odhalen: 23. 10. 1998, účastnil se i prof. Otto D. Kulka z Izraele.
Materiál: Impala dark IN - žula

detail hlavní desky:
a
odkaz
tyto pamětbní desky byly umístěna na památku obětí židovských obavytel Vsetína a okolí,
kteří byli v době II.světové války zavražděni, deporování do koncentračních táborů (1939-1945)


3.
a
památník T.G.M. (odkaz)
Autor: akad. sochař Josef Mařatka
Odhalen: 1926
Na žulovém  hranolu  je umístěna bronzová busta T.G.M., okolí je vydlážděno žulou, je zde umístěn stožár na vlajku.


4.
a
...na desce je informace, teď jen, kde ji najdeme? Hledej na Dolním náměstí!
PhMr. Karel PUSZKAILER
* 21. 3. 1885 Vsetín    
+ 20. 10. 1953 Vsetín
 Od roku 1925 byl dvacet pět let předsedou Klubu českých turistů ve Vsetíně, organizoval jeho akce a věnoval se propagaci a hospodářskému povznesení Valašska prostřednictvím cestovního ruchu. Vysloužil si titul "Otec turistiky na Valašsku". Přednášel, publikoval v tisku, fotografoval, značkoval turistické cesty, vydával turistické mapy, průvodce Valašskem, pohlednice atd. V roce 1928 se zasloužil o postavení chaty na Vsackém Cábu, k níž vede od roku 1995 ze Vsetína tzv. "Puszkailerova cesta".
více zde !

5.
a
Náhrobní deska Alžběty Vaňkové (odkaz)
originální pískovcový pomník Alžběty Vaňkové z roku 1662. je  uložen v lapidáriu ve Valašském Meziříčí.
V příjemném zákoutí na původním místě je dnes kopie náhrobku... doporučujeme přečíst pověst o Alžbětě.


6.
a
plastika- Planetka Vsetín, Dolní náměstí (odkaz)
dne 27.4.2002 byla jménem Vsetín pojmenována skutečná planetka-asteroid plující vesmírem s katalogovým číslem 27079,

objevitel planetky Dr. Pravec z Ondřejovské hvězdárny přenechal právo planetku pojmenovat pracovníkům Vsetínské hvězdárny (odkaz) a oni ji pojmenovali po svém městě. Planetka byla vytvořena akademickým sochařem Miroslavem Machalou r. 2007. jeho další realizace jsou v "pítka" v parku a na Dolním náměstí "pod stromy".
7.
a
Část kříže na Dolním náměstí - co je na něm za datum?
Kamenný kříž z r. 1775 na Dolním náměstí
Uprostřed Dolního náměstí je kamenný kříž z r. 1775, který stával u obce Janová, na hranici vsetínského katastru.
Na Dolní náměstí byl přestěhován r. 1848. Na kříži je vyznačena úroveň hladiny Bečvy při povodních v 19. století.
R. 1965 byl kříž přestěhován na hřbitov a na původní stanoviště se dostal opět r. 1990.


8.
a
kde asi najdeme tento kámen s nápisem?

9.
a
Památník osvobození (odkaz)
Umístěn na nám. Svobody u zdravotnické školy
Odhalen: 19. června 1949 u příležitosti výstavy „Valašsko v práci“. Odhalil jej tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký.
Autor: akademický sochař Rudolf Hlavica.
 bronz, kámen
...
Památník je postaven na velkém kamenném pódiu. Na něm je sousoší československého
a sovětského vojáka v nadživotní velikosti – odlitek z bronzu. Základna  památníku je hrobka,  – v ní jsou uloženy ostatky čs. vojína a prsť (půda-hlína) ze slavných bojišť čs. vojska v 1. a 2. světové válce. Na panelu z čelní strany  je reliéf, představující tři historické výjevy z bojů za svobodu. Na druhé straně (směrem ke škole), jsou tři desky.
1.ZA  VZPOURY  VALACHŮ  PROTI  HABSBURKŮM  R. 1619 – 1646 -BYLO  PŘES  300  OBĚTÍ

2.V ODBOJI  1914 – 1918  PADLI :

BROŽ  KAREL      MAREČEK  JOSEF      ŠIMEK  JOSEF      ŽÁDNIK  JIŘÍ
 
3.V DRUHÉM  ODBOJI  ZA  NĚMECKÉ  OKUPACE  1939 – 1948  POLOŽILI  SVÉ  ŽIVOTY (následuje seznam jmen):10.
a
...kde najdeme tuto impozantní mozaiku?

11.
a
kříž na místě bývalého hřbitova - u sídliště Sychrov
Kříž z roku 1771 stojí na místě bývalého hřbitova, který se přestal používat roku 1835.
V těsné blízkosti kříže stál až do roku 1900 pískovcový pomník Alžběty Vaňkové z roku 1662 (dnes je tam kopie).


12.
a
památník obětem komunismu - odkaz
Na okraji Panské zahrady byl r. 1993 odhalen pomník obětem totalitního režimu.
v době nesvobody 1948-89 zahynuli ve vězení... jména
v době nesvobody 1948-89 byli popraveni.... jména

13.
a
Římskokatolický kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - odkaz
Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie - netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedokončenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůstatky po konzolách plánovaného balkonu. Při úpravách v 19. století byla věž kostela ukončena cibulovitou bání se třemi novými zvony.


14.
a
Nová radnice - reprezentativní budova postavená v letech 1898-99 v novorenesančním slohu
Nová radnice čp.29 byla postavena v l. 1898-1899 podle návrhu vsetínského stavitele Michala Urbánka v novorenesančním slohu. Budovu zdobí balkon přístupný z velké zasedací síně, který je nesen v přízemí dvěma sloupy a dvěma sloupovými karyatidami. V průčelí Urbánek umístil šest reliéfů s portréty významných osobností - Františka Palackého, Karla staršího z Žerotína, krále Jiříka Poděbradského, císaře Karla IV., Jana Amose Komenského a Karla Havlíčka Borovského. Dům sloužil jako radnice jen do r. 1909, kdy zde bylo umístěno sídlo nově zřízeného okresního úřadu. Původnímu účelu byl vrácen r. 1937. V jeho sousedství je budova okresního úřadu postavená (1936-1937) dle projektu arch. L. Hilgerta, velmi však pozměněná pozdějšími přístavbami.


15.
a
Stará radnice - pochází z let 1720-21
Stará radnice čp.1 byla postavena v l. 1720-1721 na místě dřívější zděné budovy radnice zničené při kuruckém vpádu r. 1708. Průčelí nynější stavby bylo posunuto asi 8 m do náměstí. Bylo opatřeno vysokým štítem zdobeném kamennými koulemi a dvojramenným venkovním schodištěm, kterým se vstupovalo do prvního poschodí. Uprostřed střechy byla vížka se zvoncem, kterým se zvonilo odsouzencům při cestě na popraviště anebo na poplach. R. 1850 bylo schodiště odstraněno, stejně jako vysoký štít, v průčelí byla vybudována vížka s hodinami, byla vsazena velká okna a podlahy v přízemí byly zvýšeny navezeným pískem. Budova byla prodloužena asi o jednu třetinu směrem do dvora, kde byla postavena jednopatrová věznice (zbořena 1967). V budově sídlil od r. 1850 okresní soud a berní úřad, po 2. světové válce muzeum (do r. 1963) a městský a okresní archiv (do r. 1992) a hudební škola. Po generální opravě r. 1996 slouží přízemí pro výstavy, v 1. poschodí jsou kanceláře.


16.
a
  kašna na Horním náměstí (odkaz)
Kašna je pozůstatkem dřevěného vodovodu, který od roku 1615 zásoboval zámek a Horní město pitnou vodou.
R. 1814 byla kašna vyzděna, roku 1890 dostala kamennou obrubu s kovovou mříží a později byla z podnětu Okrašlovacího spolku opatřena vodotryskem.


17.
a
(odkaz)
Neposkvrněné početí Panny Marie - Immaculata je socha z roku 1770 a vytvořil ji také S. Hartl. Na zeměkouli obtočené hadem stojí postava v životní velikosti. Na volutovém podstavci je opět alianční znak rodu Illésházyů a Bathyányů.


18.
a
(odkaz)
Svatý Jan Nepomucký - pískovcová socha světce v životní velikosti z roku 1776 stojí na podstavci zdobeném kartuší se znakem hrabat Illésházyů a Bathyányů.
Celek je ohrazen devíti kamennými sloupky propojenými masívním řetězem.
Původně stála na tomto místě plastika připomínající vpád kuruců, kteří vyplenili a vypálili roku 1708 Horní město.
Autorem sochy sv. Jana Nepomuckého byl sochař Sebastián Hartl z Valašského Meziříčí.19.
a
 
Maštaliska - bývalý panský dvůr, jeden z posledních domů původní zástavby Horního náměstí.

Maštaliska(bývalý panský dům), č.p.3, hodnotná architektura z r. 1710, jeden z posledních domů původní zástavby Horního náměstí.
Dnešní podoba je dílem architektů Michala Urbánka a Dušana Jurkoviče z r. 1894.
V přední části přízemí byl zřízen panský šenk, za epidemie cholery 1831 používaný jako nemocnice, 1836 přeměněn na byty úředníků.
V letech 1893 - 1894 byla upravena fasáda a přistavěno cimbuří. V současné době slouží budova AGENTUŘE PRO EKONOMICKÝ ROZVOJ VSETÍNSKA, o.p.s.


20.
a

a
Před Maštalisky stojí památník (Valašský Rebel), věnovaný obětem z řad účastníků valašských povstání
z let 1620 - 1644 (autor Zdeněk Němeček).21.
a
zámek Vsetín (odkaz), sídlo Muzea regionu Valašsko (odkaz)


22.
a


a
odkaz

23.
a
E
vangelický kostel Dolního sboru (augsburský) - jedná se o jeden z prvních moravských evangelických kostelů

odkaz

24.
a
Jeden z domů na Palackého ulici, všimli jste si zdobené fasády?

25.
a
Občanská záložna - vedle hostince Snaha postavil stavitel Urbánek roku 1896 budovu záložny, pro kterou téhož roku jeho přítel Mikuláš Aleš navrhl a příštího roku rozkreslil ve skutečné velikosti kartony sgrafitové výzdoby průčelí. Kreslil na půdě u Urbánků, protože v celém Vsetíně nebyl k dispozici ateliér přiměřených rozměrů. Alšovy kresby na omítku přenesl mistr sgrafitář Josef Bosáček z Plzně. odkaz

26.
a
začátek naučné stezky okolím Vsetína, u lázní

27.
a
hodiny na střeše funkcionalistické budovy Komerční banky
odkaz

28.
nádraží

Pamětní deska umučeným zaměstnancům ČSD
Umístěna na stěně nádraží (na nástupišti), (par. č. 3147)
Odhalena: v listopadu 1945.
Autor:  neurčen
Materiál: švédská žula o rozměrech 130 x 70 cm.
Na desce je text: „V době poroby národa r. 1939 – 1945 byli umučeni v koncentračním táboře železniční zaměstnanci.
Běták František – pom. zam., umučen 16. 3. 1942
Trličík Josef – dělník, umučen 19. 3. 1942
Pavelka František – dělník, umučen 18. 5. 1942
Tomek Cyril – dělník, umučen 17. 7. 1942.
Čest jejich památce.29.
jasenka
památník obětem světové války 1914-1918 a II.světové války
na Jasénce

Pomník obětem 1. a 2. světové války
Pomník je umístěn v horní části Jasenky v blízkosti pekárny (dříve restaurace),  č. par. 615.
Autor: neurčen
Odhalen: kolem roku 1930
Materiál: opracovaný kámen
Sestává se ze tří hranolů, mezi dvěma sloupky je upevněna deska s nápisem a jmény obětí
1. svět. války a na levé straně je vyryt letopočet 1914 – 1918.
Na podélné desce prostředního hranolu je text:
 „Padlí a umučení v II. světové válce“ a jména obětí:
Na horní desce je umístěno torzo (část postavy) vojáka s dítětem a ženy.


* * *

...a když se rozhlédnete, najdete jistě mnohem víc zajímavých míst na Vsetíně...
stačí jen otevřít oči a projít se svým městem jako turista !!
Je krásné, jen se dívejte !!


PROPOZICE celé SOUTĚŽE

Dům kultury Vsetín, Základní škola Vsetín, Sychrov 97 a Město Vsetín

vyhlašují

pod záštitou starostky města Vsetín paní Ivety Táborské

Soutěž „Vyznám se…

Pomníky a památníky ve Vsetíně

Jedná se o soutěž, v rámci které žáci 6. - 9. ročníků základních škol ze Vsetína a okolních obcí soutěží ve znalostech o pomnících, památnících, pamětních deskách, sochách, budovách a památných místech ve Vsetíně.


Program: motivace k účasti v soutěži

vyhlášení soutěže, pravidel

soutěž, vyhodnocení soutěže


1.kolo: přípravné


a) soutěžní týmy jakýmkoliv způsobem zmapují pomníky, památníky, pamětní, desky,

sochy, budovy a památná místa ve Vsetíně (fyzicky, z knih a fotografií...)


b) vypracování vstupního úkolu:
zpracování
informační leták o jednom takovémto místě.

Leták musí přilákat pozornost k tomuto místu. Jakou formou bude zpracován je na

družstvu, jde o individuální strategii, může jít o místo významné historicky, nebo třeba

tím, že je málo známé, zpracovaní textové, obrazové , vtipně atd...

Nutno odevzdat ve vytištěné podobě, nelze pouze elektronicky.

Nejlepší práce budou zveřejněny na přístupných webových stránkách i v místním tisku.


Termín: vstupní úkol odevzdat .Evě Liďákové, Dům kultury Vsetín do 15.4.2011


2.kolo: program v kině Vatra


soutěž v poznávání pomníků, památníků, pamětních desek, soch, budov a památných míst ve Vsetíně, proběhne veřejně formou otázek a odpovědí, téma viz výše

Termín: přihlášky družstev do 15.4.2011,

diváci (6.-9.třídy) : termín bude upřesněn.
u paní Evy Liďákové – tel. : 575 755 210, 604 481 405


Součást programu- výstavka informačních letáků, vyhodnocení toho nejlepšího

soutěž na téma- pomníky, památníky, pamětní desky, sochy, budovy a památná místa ve Vsetíně

Termín ústního kola v kině Vatra: bude upřesněn (květen-červen 2011)Přihláška družstva :

Název školy:

Třída:

Jména 3 členů soutěžícího týmu:

Zodpovědný učitel:

aktuální a rychlý kontakt:

diváci - počet míst.................., třída/ročník ....................

zpracováno 24.2.2011, šev
poslední aktualizace 24.3.2011