Základní škola Vsetín, Sychrov 97


výuka dějepisu, 8.ročník


Národní obrození
období učeneckého zájmu (před r. 1815)České národní obrození
budeme se učit o době před r. 1815 (Vídeňský kongres - zopakuj na str.67)
a po r. 1815 do revolučního roku 1848

souhrné informace získáš na stránkách dejepis.com - zde !
a na wikipedii.org - zde !


pracuj s učebnicí str. 84
Ujasnění situce:
hovoříme o době, kdy byly české země součástí habsburské (rakouské) monarchie
je to snaha o emancipaci českého národa v rámci cizojazyčného prostředí (hovoří se hlavně německy)
obnova jazyka  a národní hrdosti...

první období národního obrození (obrody národa a národní hrdosti)
začínájiž v době, kdy ve světě probíhá Velká francouzská revoluce

první snahy o obrodu národního jazyka již za vlády
Leopolda II (1747-1792)
a následně Františka II./I. (1792-1835)

Hlavní cíle této etapy do r. 1815 ( někde uváděno jen do r.1805) spatřujeme ve snahách:
-zabránit poněmčování českého národa
-oživot českou řeč a literaturu (divadlo, noviny, knihy)
-působit češtinou na co nejširší vrstvy obyvatel

Toto období pojmenováváme obdobím UČENECKÉHO ZÁJMU protože:
-zájem o český jazyk projevili zejména vzdělanci, učenci
-zabývali se vývojem mluvnice (pravidla jazyka)
-slovní zásobou, kterou rozšiřovali -tvorba česko-německých slovníků
-studiem starých literárních památek, tradic i historie, aby probouzeli vlastnecké cítění v obyvatelích českých zemí

* * *
Významní představitelé národního obrození:

Václav Matěj Kramerius - více zde !
(1758-1808)
VMK
zdroj obrázku zde !

český spisovatel, nakladatel a novinář
1.července 1789 začal vydávat vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny, roku 1791 byly přejmenovány na Krameriusovy c.k.vlastenecké Noviny. Staly se velmi oblíbenými a Kramerius k nim začal vydávat různé drobné spisky. Roku 1795 koupil knihtiskárnu a začal vydávat knihy v češtině - v edici Česká expedice (zde !)


prohlédni si titulek Krameriových novin, zkus aspoň část textu pročíst:
a
zdroj zde

Jaký datum je uveden v záhlaví?
Co se ten rok ve světě (ve Francii) stalo (víš to, ověř na str. 57).

Josef Dobrovský
(1753-1829)
jD
zdroj zde !

byl to kněz, jezuita, lilolog a historik (setkali jsme se s ním již dříve- dohledej!)
sám nepsal česky a dle některých zdrojů ani nevěřil v budoucnost češtiny jako živého jazyka, je považován na jednoho z prvních čekých obrozenců, patřil k učencům, kteří s ezabávali zkoumíním českého jazyka, teorií i historií.
Nejznámější dílo- Slovník německo-český

Zajímavostí je, že když byl v Praze korunován 6.9.1791 Leopold II,
měl J.Dobrovský proslov v češtině, což bylo velmi neobvyklé a asi mu rozuměl málokdo...
LR
obraz - Leopold s rodinou - zdroj zde


k
záznam korunovace Leopolda II- zdroj zdezamysli se nad historií jezuitů v Čechách, kdo to byl, kdy přišli atd... více zde !
* * *


Václav Thám
(Jan Šimno Václav Thám - 1765-1816)
více zde !
JVT
zdroj obrázku-zde!

český básník, dramatik, překladatel, herec a režisér
psal hry s vlasteneckou tématikou, tím povzbuzoval národní hrdost Čechů

-
Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera
-
Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy
-
Švédská vojna v Čechách aneb Udatnost pražských studentů atd...

více o vývoji českého divadla zde !

* * *
 Pročti text a odpověz na otázky na str. 84


zdroje informací a obrázků viz výše (odkazy)
5.3.2012, šev.