Základní škola Vsetín, Sychrov 97
stránky pro výuku dějepisutéma: Marie Terezie
výuková stránka s interaktivními odkazy
a
zdroj obrázku zde !

Marie Terezie, dcera Karla VI. ,
na české trůnu vládl jako Karel II.

(odkaz)


Marie Terezie

-celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna,

narodila se 13. května 1717 ve Vídni

a zemřela 29. listopadu 1780 tamtéž Vídeň


-byla známá také jako „císařovna Marie Terezie“,

-označována někdy jako Matka dvou císařů

-arcivévodkyně rakouská,

-královna uherská (1741–1780)

-královna česká (1743–1780).

Byla jedinou vládnoucí ženou na českém trůně.


Marie Terezie byla manželkou Františka I. Štěpána Lotrinského (odkaz) ,
který byl 13. září 1745 zvolen římským císařem.


Proto byla (paní) císařovou, i když je za císařovnu sice označována,
ale jako žena nemohla být císařovnou zvolena.
Ani se nenechala císařovnou korunovat, když byl její manžel za císaře zvolen.


Marie Terezie byla nejstarší dcera císaře Karla VI (odkaz) a Alžběty Kristýny Brunšvické (odkaz)
a v důsledku pragmatické sankce (odkaz) z roku 1713 byla od počátku předpokládanou dědičkou habsburských zemí
(rakouského dědictví). Její jediný bratr Leopold (odkaz) zemřel ve věku necelých sedmi měsíců ještě před jejím narozením
a zemřela i její sestra Marie Amálie, takže zůstala jako jedináček.


Vychovávali ji jezuité (odkaz). Byla coby dívka na svou dobu velmi vzdělaná.
Znala několik jazyků (latinu, francouzštinu i němčinu).


Po smrti svého otce dne 20. října 1740 se Marie Terezie stala panovnicí habsburské monarchie,
rakouskou arcivévodkyní, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní toskánskou.
Ostatní tituly a funkce,včetně královny české a markraběnky moravské, si musela postupem času
nechat nejprve potvrdit, popř. dobýt ve válečných taženích (viz učebnice – války o dědictví rakouské).
Měla takových titulů celkem dvacet.


Marii Terezii se někdy přezdívalo „tchýně Evropy“, protože díky své opravdu
chytré sňatkové politice provdala a ožila své děti do mnoha panovnických rodů v Evropě.

A protože měla dětí 16 mohla si tuto činnost hodně užívat!

Založila tzv. Habsbursko-lotrinskou větev Habsburků (odkaz).


Prvním, co bylo v této oblasti nutno provést, byla svatba Josefa (odkaz) , nejstaršího syna , a to tak,
aby z této svatby měla habsburská monarchie co největší užitek.
S plánováním sňatku Josefa začala jeho matka ještě za třetí slezské války v roce 1760.

Svatba Josefa II. a Isabely Parmské (odkaz) se uskutečnila dne 6. října 1760, tedy v době,
kdy ještě probíhala sedmiletá válka, ale i přesto byla velmi nákladná,
což mělo dokázat nepřátelům habsburské monarchie, že státní kasa je ještě poměrně plná.

Ale následující léta nebyla pro pro Habsburky příliš příznivá, roku 1761 zemřel Karel Josef,
roku 1762 Johana Gabriela (oba potomci Marie Terezie) a dovršením všeho roku 1763 zemřela
i sotva dvaadvacetiletá Isabella Parmská. Všichni tři zemřeli na tehdejší obávanou metlu - neštovice.
Isabella Parmská po sobě nechala dceru, která však jako sedmiletá zemřela rovněž.


Úkoly pro žáky:

Zaměř se na reformy Marie Terezie, zejména na oblast školství.

Jak vypadalo školství v našich zemích před vládou MT?

Co se změnilo? Jaké nové zákony byly vydány?


Seznam se s osudy její dcery Marie Antoinetty (odkaz).
Ke které zemi mají vazbu? Ke kterému učivu v učebnici?Obrázky a fotografie hledej na internetu na prověřených
webových stránkách
zde jen malá ukázka - vždy s odkazem na zdroj a další informace:

mladá Marie Terezie- zdroj zde!
a


Marie Terezie s rodinou - zdroj zde !

a


Marie Terezie po smrti svého milovaného manžela- zdroj zde !
a

Další informace dohledej na stránkách:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
http://www.panovnici.cz/marie-terezie
http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=014&pod=6
Zpracovala Jaroslava Ševčíková
2013

Zdroje informací:

-učebnice a metodická příručka, dějepis pro ZŠ, vydalo SPN a.s., -
Novověk, 2008, autoři Veronika Válková, František Parkan

-http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie

zdroje obrázků – odkaz vždy přímo pod obrázkem pro jednodušší
samostatnou manipulaci žáků s textem a informacemi