ZŠ Vsetín, Sychrov 97


Ilsa opouští Valašsko


Vzpomínka: Ilsa opouští Valašsko – březen 1942

 

Letošní rok je významný v tom, že si připomínáme 70. výročí od konce 2. světové války, války,
která zasáhla celý svět, a pustošila a devastovala silně Evropu i naši zem, a to jak fyzicky, tak morálně.
Válka, která otevřela „Pandořinu skříňku“ a nastartovala éru zločinů proti lidskosti, systematické vyvražďování celých národů.
Jedním z nich byli i Židé rodem (dle národnosti) i židé vyznáním (dle náboženství).


Malou dívenkou ze Vsetína, Ilsu Eichnerovou, tyto hrůzy také postihly.
Ničím se neprovinila, trpěla mnohonásobně jen proto, že se narodila do židovské rodiny.
Přišla v době holocaustu o oba rodiče a přece se nevzdala, nezdolnou silou a vitalitou bojovala,
podporovala své spolutrpící vrstevníky a přežila!
Přežila a nám zanechala své vzpomínky,
které jsou autentické, nepřibarvené, skutečné.
Každý kdo čte její knihu Očima dítěte, může s ní prožívat těžký osud, vnímat pocity.Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov na Ilsin osud v době 2. světové války nikdy nezapomenou.
Dnes žije paní Ilsa Reiner-Eichnerová v Americe, ale i odtud je stále podporuje a povzbuzuje, aby nezapomínali
a uchovali vzpomínky na holocaust pro budoucí generace.A Sychrovští tak činí.
Na počátku března 2015 se vydali opět k pamětní desce na zdi vsetínského hřbitova,
kde jsou uvedena jména židovských obětí nacistické persekuce v době 2. světové války.
Ta jména si přečetli a pokoušeli se procítit, jak tehdy bylo malé Ilsince… protože jména její maminky i tatínka zde jsou uvedena.

Právě v březnu 1942 měla maminka Ilsy, paní Charlotta, v Praze pohřeb, chvíli na to musela Ilsa opustit milované Vsetínsko,
tehdy žila v Růžďce, a vydala se do Prahy, do neznámého světa.
Osud ji pak přivedl do pražského židovského sirotčince,
 pak do Terezína a nakonec i do Osvětimi.

(díky projektu se naši žáci do památníku u Osvětimi podívají také!)

 

Nezapomínejme prosím na osudy paní Ilsy ani ostatních, kteří holocaust přežili, a mohou podat svědectví!
Ptejme se, dokud je čas.

 
Ilsa-odjezd

akce proběhla v rámci projektu školy:
Holocaust očima dětí. Říkáme ne antisemitismu, rasismu a xenofobii!,
který finančně podpořil Zlínský kraj

2015

loga

J.Š.