Základní škola Vsetín, Sychrov 97


27. ledna 2015
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

nejprve jsme se zúčastnili spolu s představiteli města oficiálního pietního aktu
u památníku vyhořelé židovské synagogy na Rybníkách...

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

poté jsme účastníky požádali,
aby se s námi vydali k pamětním deskám obětí holocaustu
na zdi hřbitova... protože cítíme, že jména lidí, kteří zemřeli v době holocaustu, mají zaznít, mají být přečtena,
aby jejich osudy nezůstaly zapomenuty.
Bylo nás více než třicet a přečetli jsme více než 200 jmen židovských obětí
nacistické persekuce v letech 1939 - 1945... a bylo mezi nimi i několik jmen dětí...
ti chlapci a děvčata nepoznali mnoho krásného za svého života, jen válku, hlad, bídu a pak...smrt.
Smrt, kterou si nezasloužili, která k nim přišla jen proto,  že se narodili do židovské rodiny.
Nedovolme už nikdy, aby lidé umírali jen proto, že jsou jiné národnosti nebo vyznání!

a


a

aakce proběhla v rámci projektu školy:
Holocaust Očima dětí...
který finančně podpořil Zlínský kraj

2015
a