reklama poskytovatele místa na webu


Základní škola Vsetín, Sychrov 97


12.11.2013
Historie vsetínského zámku
přípravná stránka
zde !


Historie vsetínského zámku odhalena!

 a
naše milá porota

V úterý 12. listopadu se ve vsetínském zámku sešlo na sto padesát zájemců o historii, a to zejména žáků ze základních škol.
Konala se tu pod záštitou poslance Parlamentu ČR Mgr. Petra Kořenka soutěž Historie vsetínského zámku.
Pořadateli byli Muzeum regionu Valašsko a Základní škola Vsetín, Sychrov 97.

a

soutěž zahájil Mgr. Petr Kořenek

Do soutěže se přihlásilo devět družstev ze základních škol ze Vsetína, ale i okolí.

Úkolem soutěžících bylo odpovědět na čtrnáct otázek souvisejících s historií města Vsetín, zámku i vsetínského panství.
A neměli to opravdu lehké. Stěžejní body získávali za vystoupení na mikrofon, kde se jim bodovalo i vyjadřování a projev,
tedy nejen znalosti a vědomosti.  Otázky padaly jak na bývalé majitele zámku, tak i na události, se kterými je Vsetín pevně spjat.

S potěšením konstatujeme, že všichni soutěžící žáci projevili zájem o historii a velkou snahu uspět.

Většina z nich si opravdu užila druhou část soutěže a názvem: Najdi odpověď na zámku. Jejich úkolem bylo s pracovním zadáním projít zámek a zjistit například jaký stavební renesanční prvek je ukryt v prvním patře zámku na chodbách a nebo jakou hodnotu má bankovka vystavená v patře, na které je zobrazen učitel národů.

Na závěr přišel bonbónek, který už ale ocenili opravdu jen ti nejvytrvalejší, protože únava byla na všech soutěžících znatelná.
Muzeum regionu Valašsko otevřelo své depozitáře a kurátor Mgr. Pavel Mašláň představil pět historických předmětů.
Jejich účel a popřípadě i název bylo nutné určit. Tady se žákům už tak dobře nedařilo.
Je vidět, že v rámci výuky dějepisu není prostor zabývat se předměty denního užívání.
Na druhou stranu je důležité, aby právě takové soutěže a akce probíhaly, aby žáci navštěvovali muzea,
kde tyto předměty najdou a mohou se s nimi seznámit.

V poslední části programu měli diváci i soutěžící příležitost projít se muzeem a konkrétními výstavami, a to v rámci krátkých „ochutnávek“ lektorských programů. Porota zatím sečetla body a pak už na přítomné čekalo jen vyhlášení výsledků.

Vítězství si odnášejí žáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97, vítězný tým tvoří Barbora Hnátková, Hana Ollerová a Martin Janáč z 8.A.
Jak uvedla jedna z vítězek : Z vítězství máme velkou  radost. Protože chodíme na zámek v rámci výuky dost často,
jsme tu už jako doma a rychle jsme se orientovali jak v první, tak i v druhé části soutěže.
Prostory Muzea regionu Valašsko jsou naší druhou učebnou, a tak jsme měli asi výhodu oproti žákům přespolním,
třeba z Horní Lidče nebo Růžďky.

Druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ Vsetín, Luh a třetí právě žáci ze ZŠ Růžka.
Všem oceněným blahopřejeme, ale pochválit musíme všechny soutěžící týmy.
Opravdu dělaly maximum a odvedly skvělou práci.

Poděkování organizátorů patří vyučujícím dějepisu, kteří žáky připravovali a povzbuzovali,
ale i vedení škol, které umožnilo žákům účast na této akci. Pořadatelé se domnívají, že je třeba,
 aby se žáci konfrontovali s okolím a nevzdělávali se pouze ve „skleníkovém“ prostředí školy.
Návštěvy muzeí, vystupování na veřejnosti, prezentace vědomostí, i to jsou činnosti,
které rozšiřují žákovské kompetence a schopnost uspět v reálném životě.

 a

a
v rámci akce jsme vyhodnotili fotosoutěž Strom a jeho rodina
zde !

a

a
lektorák Husákovo

adole lektorák templáři
a

a


dole momentky ze soutěže

a

a

a

a

a

a

šev
listopad 2013